I. ПРЕДМЕТ

Чл 1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕM 3OН” ЕООД, ЕИК 204038655, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4, наричано по-долу за краткост „Оператор” и потребителите, наричани по-долу „Клиенти”, на онлайн магазин www.passion.bg, наричана по-долу за краткост „Платформа”.

Чл. 2 (1) Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Платформата.

(2) Всяко използване на Платформата означава, че Клиентът се е запознал внимателно с настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва.

II. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3 (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.   Наименование на Оператора: „ЕM 3OН” ЕООД, ЕИК 204038655

2.   Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4

3.   Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби, възражения и рекламации от потребителите: Република България, гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4

4.   Данни за кореспонденция

А) Адрес: Република България, гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4;

Б) Електронен адрес на контактна форма: https://passion.bg/kontakti/

В) E-mail: [email protected]

Г) Телефонен номер: +359 876481750.

(2) Контролен орган за дейността на оператора е Комисията за защита на потребителите. Комисия за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в Република България.

А) Контакти на КЗП:

Национален телефон 0700 111 22
Адрес: София 1000, България, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5

Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30

E-mail: [email protected]
Website: http://www.kzp.bg/

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 4 На уеб адрес www.passion.bg се поддържа уеб базирана платформа за електронна търговия, наричана по-долу за краткост „Платформа”, чрез която Операторът предоставя стоки за продажба, и в която Клиентите имат възможност:

А) да извършват регистрация и създаване на профил;

Б) да разглеждат характеристиките на стоките, цените и условията за доставка на стоките, предлагани от Оператора в Платформата;

В) да сключват с Оператора договори за покупко-продажба на стоки;

Г) да получават информация за новите стоки, предлагани от Оператора в Платформата;

Д) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Оператора на Платформата;

Е) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;

Ж) да упражняват правото си на отказ, съгласно тези Общи условия и когато е приложимо, съгласно Закона за защита на потребителите.

IV. СЪГЛАСИЕ

Чл. 5 (1) Всяко лице може да използва предоставените от Платформата ресурси и услуги при спазването на настоящите Общи условия;

(2) Публикуването на настоящите Общи условия, описанието на стоките и цените е публична покана за сключване на договор за продажба от разстояние при условията на настоящите Общи условия.

(3) С натискането на виртуалния бутон „Поръчване” след клетката „Прочетох и се съгласявам с общите условия за ползване на сайта”, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е навършил 18-годишна възраст, запознат е с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия.

(4) Клиентът, който е направил регистрация или е финализирал поръчка в Платформата, се съгласява, че в случай на необходимост може да бъде уведомяван на посочения от него електронен адрес за комуникация /имейл/ за промяна в Общите условия, за статуса на неговата поръчка или за други важни за изпълнението на договора въпроси.

Чл. 6( 1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента, чрез Платформата www.passion.bg до Оператора се счита за отделно договорено.

(2) Договорът се счита сключен след авторизация на плащането или с извършване на потвърждение на поръчката, по начина описан в чл. 9 от настоящите Общи условия, в случай на плащане при доставка.

(3) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за закупуване на стоки чрез Платформата не възниква задължение за Оператора за изпълнение на поръчката.

(4) Приема се, че всеки Клиент изпратил поръчка за закупуването на стока, е изявил воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

V. ЦЕНИ

Чл.7(1) Всички цени публикувани в Платформата са в български лева с начислена ставка ДДС.

(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочена в поканата за закупване на стоки към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в настоящите Общи условия.

VI.   ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8(1) Цената по чл. 7 и разходите за доставка могат да бъдат заплатени по някой от следните начини:

А) В брой, при получаване на стоката (наложен платеж, чрез пощенски паричен превод) Разписката, издадена от куриера е документ, удостоверяващ покупката и служещ като касов бон.

Б) По банков път на посочената в електронното уведомително писмо банкова сметка.

В) Чрез платежна система PayPal

Г) Чрез дебитна или кредитна карта

VII.  ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Чл.9 (1) Всички продукти, поръчани чрез Платформата, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност ще бъдат доставени до посочения от Клиента адрес, в срокът, посочен по-долу, който започва да тече от получаване на изрично потвърждение на заявената поръчка, по начина описан в ал. 2 и ал. 3 от настоящия член.

(2) След натискане на бутона „Поръчване” в Платформата ще получите електронно писмо с информация за поръчката по електронна поща, която сте попълнили в заявлението. В рамките на 24 часа след финализиране на поръчката служител на Оператора се свързва с Клиента чрез телефонно обаждане на посочения в заявлението телефонен номер, с цел потвърждение на направената поръчка, уточняване на адреса за доставка, крайната цена на поръчката и срока за изпълнението ѝ. 

(3) В случай, че Клиентът има успешно приключена поръчка, не по-късно от 1 година, и данните, посочени при финализиране на поръчката са ясни и недвусмислени, Операторът уведомява Клиента с електронно съобщение /имейл/, че поръчката му е приета и уточнява срока за доставка. 

(4) В случай, че Поръчката е на стойност над 2000лв. или е заявена Специфична стока, Операторът си запазва правото да поиска авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката. В случай, че Операторът упражни това свое право, изпраща до Клиента имейл с указания за извършване на плащането, банкови детайли и останалата необходима информация. След получаване на авансовото плащане, поръчката се счита за потвърдена.

(5) След потвърждаване на поръчката, направено по един от начините, описани в настоящия член, договорът се счита за сключен и започва да тече срока за изпълнение на поръчката.

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 10(1) Клиентът може да направи отказ от поръчката си по телефона при обаждане от Оператора за нейното потвърждаване, като изрично заяви това свое желание или чрез изпращане на имейл, като посочи номер на поръчка и името, от което е направена.

(2) Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение по описаните в чл. 3 Данни за кореспонденция.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11(1) Операторът се задължава:

А) да предаде на Клиента заявените за покупка стоки и да прехвърли правото на собственост;

Б) да достави в срок заявената поръчка

В) да предостави на Клиента актуална информация за статуса на поръчката при изрично отправено запитване.

Чл. 12(1) Клиентът се задължава:

А )да не подава фиктивни заявки или друга подвеждаща информация;

Б) да посочи точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

В) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице, в случай, че не е оправомощен за това;

Г) да заплати цената на стоката;

Д) да заплати разходите по доставка, в случай, че такива се дължат;

Е) да съдейства за извършване на доставката;

Ж) да приеме доставката;

X. ДОСТАВКА

Чл. 13(1) Заявената поръчка се изпраща на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 3 работни дни.

(2) За поръчка на специфична или текущо изчерпана стока, Операторът се задължава да уведоми клиента за точния срок на доставка, който е възможно да бъде по-дълъг от 3 работни дни. 

(3) Срокът за изпълнение по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след извършване на плащане или успешно потвърждение на поръчката по начина, предвиден в чл. 9

(4) Доставката се извършва от куриерска фирма, като Клиентът може да избере с кой куриер от предложените от Платформата при финализиране на поръчката да се извърши доставката.

(5) Поръчката е дискретно опакована, събразно вида на стоката.

(6) Цената на доставката се определя от избраната куриерската фирма, съобразно нейната ценова листа.

(7) Цената на доставката на поръчки на стойност над 59лв. е безплатна за клиента, независимо дали доставката е до адрес или до офис на куриерска фирма.

 XI. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 14 (1) Заявените продукти се предават на Клиента от служител на куриерската фирма, която извършва доставката лично на Клиента.

(2) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за приемане на стоката, Операторът се освобождава от задължение да достави заявената стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като се задължава да поеме всички допълнителни разходи по доставката. Започва да тече нов срок за доставка от момента на повторното потвърждение.

XII. ИЗЧЕРПАН ПРОДУКТ

Чл. 15 (1) В случай, че заявената от Клиента стока е изчерпана или специфична, Операторът се задължава да  информира Клиента до изтичане на следващия работен ден с конкретна информация за евентуално необходимо удължаване на срока за доставка или с възможност Клиентът да направи отказ от заявената поръчка.

(2) За специфична стока се счита всяка стока, която поради своето естество, размери или цена се доставя с предварителна заявка или е необходим по-дълъг срок за нейната доставка до Клиента 

XIII.ПРАВО НА  ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 16 (1) В случай че Клиентът не е удовлетворен от доставените продукти, които е закупил от Платформата, има право , без да посочва конкретна причина в срок от 14 календарни дни от получаване на доставката да се откаже от сключения договор и да върне закупените продукти във вида (с количество и качество, включително и получените подаръци към тях), в които са били доставени. Операторът е длъжен да възстанови получената сума от Клиента в срок не повече от 14 календарни дни от упражняването на правото на връщане.

(2) При упражняване на правото на връщане Клиентът следва да уведоми Оператора за желанието си да върне закупената стока по един от начините посочени в чл. 3 от настоящите Общи условия.

(3) За упражняване на правото връщане Клиентът следва да изпрати доставените продукти, съгласно ал. 4 на настоящия член за собствена сметка и със спедиторът, с който е получил поръчката си на адрес: гр. София, ул. „Ботю Петков” бл. 84, вх. Е, ет. 2, ап. 4.

(4)За упражняване на правото на отказ от сключен договор Клиентът следва да предостави на Оператора документът, удостоверяващ покупката (фактура, касов бон или разписка, издадена от куриера при извършено плащане в брой при доставка чрез ППП.)

(5) Операторът се задължава да възстанови сумата на поръчката, за която е упражнено правото на връщане. Операторът възстановява сумата на Клиента по банков път по посочена от него банкова сметка или чрез пощенски паричен превод след получаване на върната стока и след като се увери, че върнатата стока съответства на изпратената съобразно количество и качество и е с ненарушена опаковка.

(6) Клиентът не може да упражни правото си на отказ, в случай че е употребявал стоката или в случай че стоката е разпечатана и тя не може да бъде върната поради здравни / хигиенни съображения.

(7) Не се приема отказ от покупката, която е изпълнена съгласно индивидуалните предпочитания на Клиента, на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите хипотези на чл. 57 от ЗЗП.

(11) Операторът не носи отговорност за предоставени от Клиента невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и други, предоставени чрез Платформата, електронно съобщение или пред служител на Оператора.

XIV. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 17 (1) Клиентът има право на рекламация, съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки, в случай, че получените стоки не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие. 

(2)Операторът отговаря за всяко несъответствие, което съществува в момента на доставката на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. 

Чл. 18 (1) Клиентът има право да предяви рекламация като своевременно уведоми Оператора за несъответствието и представи: документ, доказващ покупката; описание на несъответствието; снимка на стоката, в случай, че от нея може да се установи несъответствието; номер на товарителница, с която стоката е изпратена от Оператора. 

(2) Клиентът изпраща уведомление за предявяване на рекламация до Оператора чрез:

А) чрез контактната форма, достъпна на адрес:  https://passion.bg/kontakti/

Б) чрез имейл до: [email protected]

чл. 19 (1) В случай на установено несъответствие, Клиентът има право: 

А) да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие /чрез ремонт или замяна/;

Б) да получи пропорционално намаляване на цената;

В) да развали договора.

(2) Клиентът уведомява Оператора за желанието си за удовлетворяване на рекламация като уточни кое право желае да упражни и основанието за това свое право. 

(3) Операторът си запазва правото да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид:  стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие; значимостта на несъответствието, и възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

Чл. 20 (1) Клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора, в случай че Операторът:

А) не е извършил ремонт или замяна, или е отказал да приведе стоката в съответствие. 

Б) появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие. При несъответствие на стоки с дълготрайна употреба, Операторът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока за предявяване на рекламация.

В) Несъответствието е толкова сериозно, че е оправдано незабавно намаляване на цената или разваляне на договора /получен грешен продукт, от друг вид или с различно предназначение/ или Операторът е заявил писмено, че няма да приведе стоката в несъответствие. 

(2) Клиентът няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Чл. 21 (1) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Клиентът предоставя стоките на разположение на Оператора по начина предвиден в чл. 16, ал. 3.

Чл. 22 (1) Операторът се задължава да удовлетвори предявената рекламацията в разумен срок. 

XV. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 23 (1) Операторът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, съобразно одобрената Политика за защита на лични данни и Политика за “бисквитки”. 

XVI. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24 Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните има право да развали договора с писмено предизвестие, изпратено по електронна поща преди започване на изпълнението по договора.

XVII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25 Операторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по сключения договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Оператора – случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и забавено или неточно изпълнение на доставката по причина, зависеща от куриера, на който е възложено извършването ѝ.

XVIII.НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 26 Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите на настоящите Общи условия се окаже/ат недействителна, това не влезе недействителността на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заменена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIX.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 27 Всички права на интелектуалната собственост върху елементите и съдържанието на Платформата, марката Passion.bg, принадлежат на Оператора, включително, но не само: текстове, описание на продукти, графика, изображения.

XX.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.28 За всичко неуредено и от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл 29 Страните по договора се съгласяват, че при възникване на спор ще се опитат да намерят задоволяващо споразумение. В случай, че не се постигне такова, спорът ще бъде решен от компетентния съдебен орган.