You are currently viewing Какви сме в любовта според линиите на дланите?

Какви сме в любовта според линиите на дланите?

Хиромантията е учение, което разглежда линиите на човешките длани и по тях определя характера и дори съдбата на човека. Тази практика на тълкуване се съсредоточава около четири основни линии на дланта:

  • линията на сърцето/любовта – разположена е под показалеца и се простира до под кутрето;
  • линията на съдбата – простира се от основата на средния пръст надолу до ставата на китката;
  • линията на главата/ума – успоредна на линията на сърцето, намира се под нея;
  • линията на живота – единият ѝ край се намира между палеца и показалеца, а другият ѝ край сочи китката;
  • хълм на Венера – той има допълнително значение за определяне на вашата личност в любовен план, наред с линията на сърцето; намира се под основата на палеца и като цяло е най-изразен, в сравнение с останалите хълмове по дланта.

Що се отнася до любовния живот, определяща е линията на сърцето. Според специалистите хироманти тази линия представлява вашата  емоционалност, обич и сексуалност. Тълкуването е в зависимост от това дали линията на сърцето е права, извита, или се простира между пръстите, също така се разглежда нейната дълбочина, т .е.: колкото по-дълбоко врязана е в дланта, толкова личността е „по-здраво стъпила на земята“, докато по-плитката линия говори за по-чувствителна личност.

     Основни тълкувания на линията на сърцето

Преминаваща през цялата длан открай докрай

Ако линията на сърцето ви минава право през дланта ви, то сте по-предпазливи в интимните връзки. Вие определяте „правилата“, поставяте себе си на първо място пред чувствата на другия.

Лека извитост

Наличието на малка арка в сърдечната ви линия показва баланс – вие отново държите предимно на себе си, но също така сте по-отворени към другите, притежавате по-високо ниво на емоционална интелигентност във вашите взаимоотношения.

Простираща се почти между пръстите

Ако линията на сърцето ви достига до основите на пръстите, означава, че сте  прекомерно отворени към другите и често това е във ваш ущърб.

Малки линийки в края на линията на сърцето

Линията на сърцето също разкрива вашите граници в любовта. Ако в края на дланта съзирате линийки, приличащи на шипове точно под кутрето, това говори за ясно дефинирани граници.

Комбинацията „много отворена сърдечна линия-силни граници“ е „златната среда“ – вие отлично знаете кого да допуснете до себе си и на кого да отдадете интимност.

Тълкуване на Венериния хълм

Ако вашият хълм на Венера е открояващо се висок, това е знак за силен сексуален нагон, подчертано страстна натура, обожаваща удоволствията.

И обратното – колкото по-нисък е хълмът на Венера в дланта ви, толкова по-сдържани сте .в интимен план.

Променят ли се линиите на ръката?

Макар и рядко, не е изключено линиите по дланта да претърпят промени с течение на времето – съответно, това засяга и характера на притежателя им.